คาสิโนออนไลน์ 777ww

ความผิดพลาดของแม่น้ำฮัดสัน

时间:2019-05-29  author:敖指  แหล่ง:คาสิโนออนไลน์ 777ww  หมวด:59次  ทบทวน:12บทความ
<p> ผู้ถือพอลแบกโลงศพของหนึ่งในห้าของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ตกเพื่อรอการได้ยินนอกบ้านงานศพของแฟรงค์อีแคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 มีการจัดพิธีศพเพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวอิตาลีทั้งห้า ฆ่าเมื่อเฮลิคอปเตอร์เที่ยวชมชนกับเครื่องบินลำเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในวันเสาร์ฆ่ารวมเก้าคน REUTERS / Lucas Jackson </p>

ผู้ถือพอลถือหีบศพหนึ่งในห้าของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกเพื่อรอการได้ยินนอกบ้านงานศพของแฟรงค์อี. แคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 มีการจัดพิธีศพเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวอิตาลีทั้งห้า ... more

ผู้ถือพอลถือหีบศพของหนึ่งในห้าของนักท่องเที่ยวอิตาลีเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกเพื่อรอข่าวลือนอกบ้านงานศพของแฟรงค์อี. แคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 มีการจัดพิธีศพเพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวอิตาลี เฮลิคอปเตอร์เที่ยวชมสถานที่ชนกับเครื่องบินขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในวันเสาร์ฆ่ารวมเก้าคน REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
1/29
<p> ผู้ร่วมงานเฝ้าดูขณะที่โลงศพของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตในวันเสาร์เมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกได้ถูกส่งไปรอฟังนอกบ้านงานศพของแฟรงค์อี. แคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson </p>

ผู้ร่วมไว้อาลัยเฝ้าดูขณะที่โลงศพของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกจะถูกส่งไปรอฟังนอกบ้านงานศพของแฟรงค์อี. แคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson

ผู้ร่วมไว้อาลัยเฝ้าดูขณะที่โลงศพของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกจะถูกส่งไปรอฟังนอกบ้านงานศพของแฟรงค์อี. แคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
2/29
<p> ผู้ร่วมงานเฝ้าดูขณะที่โลงศพของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตในวันเสาร์เมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกได้ถูกส่งไปรอฟังนอกบ้านงานศพของแฟรงค์อีแคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson </p>

ผู้ร่วมไว้อาลัยเฝ้าดูขณะที่โลงศพของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกจะถูกส่งไปรอฟังนอกบ้านงานศพของแฟรงค์อี. แคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson

ผู้ร่วมไว้อาลัยเฝ้าดูขณะที่โลงศพของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกจะถูกส่งไปรอฟังนอกบ้านงานศพของแฟรงค์อี. แคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
3/29
<p> ผู้ถือพอลแบกโลงศพของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตในวันเสาร์เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ชนเพื่อรอฟังนอกบ้านศพของแฟรงค์อี. แคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson </p>

ผู้ถือพอลถือตะกร้าของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตในวันเสาร์เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ตกเพื่อรอการได้ยินนอกบ้านศพของแฟรงค์อีแคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson

ผู้ถือพอลถือตะกร้าของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตในวันเสาร์เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ตกเพื่อรอการได้ยินนอกบ้านศพของแฟรงค์อีแคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
4/29
<p> โลงศพของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์จากการชนเฮลิคอปเตอร์ได้ถูกส่งไปรอฟังนอกบ้านงานศพของ Frank E. Campbell ในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2009 REUTERS / Lucas Jackson </p>

โลงศพของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกลงไปรอที่ได้ยินนอกบ้านศพของแฟรงค์อี. แคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson

โลงศพของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกลงไปรอที่ได้ยินนอกบ้านศพของแฟรงค์อี. แคมป์เบลในนิวยอร์ก 12 สิงหาคม 2552 REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
5/29
<p> เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินตรวจสอบซากเฮลิคอปเตอร์ที่ชนกับเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer </p>

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินตรวจสอบซากเครื่องบินที่ชนกับเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินตรวจสอบซากเครื่องบินที่ชนกับเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

ปิด
6/29
<p> เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer </p>

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

ปิด
7/29
<p> เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer </p>

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

ปิด
8/29
<p> ผู้ชมเฝ้าดูในขณะที่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer </p>

ผู้ชมเฝ้าดูขณะที่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

ผู้ชมเฝ้าดูขณะที่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

ปิด
9/29
<p> เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันระหว่างโฮโบเก้น, นิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก, 11 สิงหาคม 2552 REUTERS / Gary Hershorn </p>

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันระหว่างโฮโบเก้น, นิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก, 11 สิงหาคม 2009 REUTERS / Gary Hershorn

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยกซากเครื่องบินที่ชนกับเฮลิคอปเตอร์เหนือแม่น้ำฮัดสันระหว่างโฮโบเก้น, นิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก, 11 สิงหาคม 2009 REUTERS / Gary Hershorn

ปิด
10/29
<p> ลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ถูกยกขึ้นบนผ้าใบกันน้ำใกล้กับสถานที่เกิดเหตุระหว่างการพบเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกเล็ก ๆ ติดกับแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 10 สิงหาคม 2009 REUTERS / Shannon Stapleton </ p>

ลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ถูกยกขึ้นบนผ้าใบกันน้ำใกล้กับสถานที่เกิดเหตุระหว่างการพบเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกเล็ก ๆ ข้ามแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 10 สิงหาคม 2009 REUTERS / Shannon Stapleton

ลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ถูกยกขึ้นบนผ้าใบกันน้ำใกล้กับสถานที่เกิดเหตุระหว่างการพบเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกเล็ก ๆ ข้ามแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 10 สิงหาคม 2009 REUTERS / Shannon Stapleton

ปิด
11/29
<p> ส่วนของลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ใกล้กับที่เกิดเหตุพบได้ใกล้แม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 10 สิงหาคม 2552 REUTERS / Shannon Stapleton </p>

ชิ้นส่วนของลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุพบได้ใกล้แม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 10 สิงหาคม 2552 REUTERS / Shannon Stapleton

ชิ้นส่วนของลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุพบได้ใกล้แม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 10 สิงหาคม 2552 REUTERS / Shannon Stapleton

ปิด
12/29
<p> นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก Michael Bloomberg (R) และเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำสหรัฐอเมริกา Giovanni Castellaneta พบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับการชนกันของเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลำเล็กในนิวยอร์ก 10 สิงหาคม 2552 นักดำน้ำค้นหาแม่น้ำฮัดสันในวันจันทร์สุดท้าย ศพหายไปหลังจากการชนกันของเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขนาดเล็กที่สังหารเก้าคน นักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนและนักบินเฮลิคอปเตอร์เกิดจากนิวซีแลนด์ถูกสังหารในวันเสาร์พร้อมกับนักบินเครื่องบินสหรัฐฯพี่ชายและหลานชายของเขาเมื่อการปะทะกันในตอนเที่ยงส่งเครื่องบินทั้งสองลำพุ่งลงไปในแม่น้ำ REUTERS / Lucas Jackson </p>

นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก Michael Bloomberg (R) และเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำสหรัฐอเมริกา Giovanni Castellaneta พบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับการชนกันของเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลำเล็กในนิวยอร์ก 10 สิงหาคม 2009 นักดำน้ำค้นหาแม่น้ำฮัดสันในวันจันทร์เพื่อดูขั้นสุดท้าย ...

นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก Michael Bloomberg (R) และเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำสหรัฐอเมริกา Giovanni Castellaneta พบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับการชนกันของเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลำเล็กในนิวยอร์ก 10 สิงหาคม 2009 นักดำน้ำค้นหาแม่น้ำฮัดสันในวันจันทร์ การชนกันของเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขนาดเล็กที่ฆ่าเก้าคน นักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนและนักบินเฮลิคอปเตอร์เกิดจากนิวซีแลนด์ถูกสังหารในวันเสาร์พร้อมกับนักบินเครื่องบินสหรัฐฯพี่ชายและหลานชายของเขาเมื่อเกิดการปะทะกันระหว่างเที่ยงส่งเครื่องบินทั้งสองลำลงสู่แม่น้ำ REUTERS / Lucas Jackson

ปิด
13/29
<p> นักดำน้ำนำซากของเหยื่อออกจากที่เกิดเหตุระหว่างเฮลิคอปเตอร์เที่ยวชมและเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Chip East </p>

นักดำน้ำนำซากของเหยื่อจากที่ตั้งของการชนระหว่างเฮลิคอปเตอร์เที่ยวชมสถานที่และเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Chip East

นักดำน้ำนำซากของเหยื่อจากที่ตั้งของการชนระหว่างเฮลิคอปเตอร์เที่ยวชมสถานที่และเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Chip East

ปิด
14/29
<p> เรือยกขนาดใหญ่จากคณะวิศวกรกองทัพสหรัฐฯยกลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ขึ้นจากตำแหน่งที่เกิดการชนระหว่างการมองเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 9 สิงหาคม 2009 . REUTERS / Chip East </p>

เรือยกขนาดใหญ่จากกองทัพสหรัฐฯคณะวิศวกรยกลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ออกจากตำแหน่งที่เกิดการปะทะกันระหว่างภาพที่เห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 9 สิงหาคม 2009 .. มากขึ้น

เรือยกขนาดใหญ่จากกองทัพสหรัฐฯคณะวิศวกรยกลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ออกจากตำแหน่งที่เกิดการปะทะกันระหว่างภาพที่เห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / ชิปตะวันออก

ปิด
15/29
<p> ผู้คนเฝ้าดูเป็นเรือยกของหนักจากกองทัพบกสหรัฐคณะวิศวกรยกลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ออกจากที่ที่เกิดการปะทะระหว่างเฮลิคอปเตอร์ที่เห็นและเครื่องบินปีกขนาดเล็กที่อยู่เหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์กสิงหาคม 9, 2009. REUTERS / Chip East </p>

ผู้คนเฝ้าดูในขณะที่เรือยกของหนักจากกองทัพบกสหรัฐคณะวิศวกรยกลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ขึ้นจากตำแหน่งที่เกิดการชนระหว่างการมองเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 9 สิงหาคม .. มากขึ้น

ผู้คนเฝ้าดูเป็นเรือยกของหนักจากกองทัพบกสหรัฐคณะวิศวกรยกลำตัวของเฮลิคอปเตอร์จากตำแหน่งที่เกิดการชนระหว่างการมองเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 9 สิงหาคม 2552 . REUTERS / Chip East

ปิด
16/29
<p> ตำรวจยืนเฝ้าอยู่หน้าเฮลิคอปเตอร์ที่ห่อหุ้มด้วยผ้าใบสีน้ำเงินหลังจากถูกกู้คืนจากแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้น, N.J. , 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Chip East </p>

ตำรวจยืนเฝ้าอยู่หน้าเฮลิคอปเตอร์ที่ห่อด้วยผ้าใบกันน้ำสีน้ำเงินหลังจากหายจากแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้นนิวเจอร์ซีย์วันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Chip East

ตำรวจยืนเฝ้าอยู่หน้าเฮลิคอปเตอร์ที่ห่อด้วยผ้าใบกันน้ำสีน้ำเงินหลังจากหายจากแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้นนิวเจอร์ซีย์วันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Chip East

ปิด
17/29
<p> Debbie Hersman ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติตั้งอยู่ด้านหน้าของแผนที่แสดงเส้นทางของเครื่องบินสองลำที่ชนกันเมื่อวานนี้ขณะที่เธอตอบคำถามในระหว่างการแถลงข่าวในเมือง Hoboken รัฐนิวเจอร์ซีย์ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Chip East </p>

Debbie Hersman ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติตั้งอยู่ด้านหน้าของแผนที่แสดงเส้นทางของเครื่องบินสองลำที่ชนกันเมื่อวานนี้เนื่องจากเธอตอบคำถามระหว่างการแถลงข่าวในเมือง Hoboken รัฐนิวเจอร์ซีย์ 9 สิงหาคม 2552 ... more

Debbie Hersman ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติยืนอยู่ด้านหน้าแผนที่แสดงเส้นทางของเครื่องบินสองลำที่ชนกันเมื่อวานนี้ขณะที่เธอตอบคำถามระหว่างการแถลงข่าวในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Chip East

ปิด
18/29
<p> เจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาสถานที่เกิดความผิดพลาดระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Cary Horowitz </p>

เจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาที่ตั้งของความผิดพลาดระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Cary Horowitz

เจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาที่ตั้งของความผิดพลาดระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Cary Horowitz

ปิด
19/29
<p> ทีมสกูบา NYPD อยู่ในบริเวณที่เกิดการชนระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันระหว่างนิวยอร์กและโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Gary Hershorn </p>

ทีมดำน้ำ NYPD อยู่ในบริเวณที่เกิดการชนระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันระหว่างนิวยอร์กและโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Gary Hershorn

ทีมดำน้ำ NYPD อยู่ในบริเวณที่เกิดการชนระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันระหว่างนิวยอร์กและโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Gary Hershorn

ปิด
20/29
<p> นักดำน้ำกู้ภัย NYPD ค้นหาสถานที่เกิดเหตุเครื่องบินตกและเฮลิคอปเตอร์ข้ามแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Cary Horowitz </p>

นักดำน้ำกู้ภัย NYPD ค้นหาที่ตั้งของความผิดพลาดระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้น, นิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2009 REUTERS / Cary Horowitz

นักดำน้ำกู้ภัย NYPD ค้นหาที่ตั้งของความผิดพลาดระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันในโฮโบเก้น, นิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2009 REUTERS / Cary Horowitz

ปิด
21/29
<p> ผู้หญิงคนหนึ่งเฝ้าดูในฐานะเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาสถานที่เกิดเหตุเครื่องบินตกและเฮลิคอปเตอร์ข้ามแม่น้ำฮัดสันระหว่างโฮโบเก้นนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก 8 สิงหาคม 2009 REUTERS / Eric Thayer </p>

ผู้หญิงคนหนึ่งมองว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการค้นหาสถานที่เกิดเหตุเครื่องบินตกและเฮลิคอปเตอร์ข้ามแม่น้ำฮัดสันระหว่างโฮโบเก้น, นิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก 8 สิงหาคม 2009 REUTERS / Eric Thayer

ผู้หญิงคนหนึ่งมองว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการค้นหาสถานที่เกิดเหตุเครื่องบินตกและเฮลิคอปเตอร์ข้ามแม่น้ำฮัดสันระหว่างโฮโบเก้น, นิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก 8 สิงหาคม 2009 REUTERS / Eric Thayer

ปิด
22/29
<p> พนักงานฉุกเฉินยืนอยู่ที่ท่าเรือใกล้กับสถานที่เกิดเหตุเครื่องบินตกและเฮลิคอปเตอร์ข้ามแม่น้ำฮัดสันระหว่างนิวยอร์กกับโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Gary Hershorn </p>

พนักงานฉุกเฉินยืนอยู่ที่ท่าเรือใกล้กับที่เกิดเหตุระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินข้ามแม่น้ำฮัดสันระหว่างนิวยอร์กกับโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Gary Hershorn

พนักงานฉุกเฉินยืนอยู่ที่ท่าเรือใกล้กับที่เกิดเหตุระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินข้ามแม่น้ำฮัดสันระหว่างนิวยอร์กกับโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Gary Hershorn

ปิด
23/29
<p> เรือจากลูกเรือกู้ภัยอยู่ในบริเวณที่เกิดความผิดพลาดระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันระหว่างนิวยอร์กและโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Gary Hershorn </p>

เรือจากลูกเรือกู้ภัยอยู่ในบริเวณที่เกิดความผิดพลาดระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันระหว่างนิวยอร์กและโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Gary Hershorn

เรือจากลูกเรือกู้ภัยอยู่ในบริเวณที่เกิดความผิดพลาดระหว่างเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเหนือแม่น้ำฮัดสันระหว่างนิวยอร์กและโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Gary Hershorn

ปิด
24/29
<p> ผู้หญิงคนหนึ่งเฝ้าดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการค้นหาสถานที่เกิดเหตุเครื่องบินตกและเฮลิคอปเตอร์ข้ามแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer </p>

ผู้หญิงคนหนึ่งมองว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการค้นหาสถานที่เกิดเหตุเครื่องบินตกและเฮลิคอปเตอร์ข้ามแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

ผู้หญิงคนหนึ่งมองว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการค้นหาสถานที่เกิดเหตุเครื่องบินตกและเฮลิคอปเตอร์ข้ามแม่น้ำฮัดสันในเมืองโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์วันที่ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

ปิด
25/29
<p> นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก Michael Bloomberg (C) ตอบคำถามในขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจ Ray Kelly (L) ยืนอยู่ระหว่างการแถลงข่าวใกล้กับสถานที่เกิดเหตุระหว่างการพบเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันใน นิวยอร์ก 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Chip East </p>

นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก Michael Bloomberg (C) ตอบคำถามในขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจ Ray Kelly (L) ยืนอยู่ระหว่างการแถลงข่าวใกล้กับสถานที่เกิดเหตุระหว่างการพบเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกเล็ก ๆ เหนือแม่น้ำฮัดสันใน New .. มากขึ้น

นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก Michael Bloomberg (C) ตอบคำถามในขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจ Ray Kelly (L) ยืนอยู่ระหว่างการแถลงข่าวใกล้กับสถานที่เกิดเหตุระหว่างการพบเห็นเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกเล็ก ๆ ติดกับแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 8 สิงหาคม 2009 REUTERS / Chip East

ปิด
26/29
<p> ผู้คนเดินผ่านประตูทางเข้า บริษัท Liberty Helicopter Tours ในนิวยอร์ก 8 สิงหาคม 2552 มีผู้เสียชีวิตเก้ารายซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนเมื่อวันเสาร์ที่เครื่องบินลำเล็ก ๆ ชนเฮลิคอปเตอร์เหนือนิวยอร์กและทั้งคู่ก็ชนกัน Michael Hudberg นายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กกล่าว เฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวดำเนินการโดย Liberty Helicopter ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเที่ยวชมและให้เช่าเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา REUTERS / Chip East </p>

ผู้คนเดินผ่านประตูทางเข้า บริษัท Liberty Helicopter Tours ในนิวยอร์ก 8 สิงหาคม 2552 มีผู้เสียชีวิตเก้ารายซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนในวันเสาร์เมื่อเครื่องบินลำเล็ก ๆ ชนเฮลิคอปเตอร์เหนือนิวยอร์กและทั้งคู่ชนเข้ากับ ... มากกว่า

ผู้คนเดินผ่านประตูทางเข้า บริษัท Liberty Helicopter Tours ในนิวยอร์ก 8 สิงหาคม 2552 มีผู้เสียชีวิตเก้ารายซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีห้าคนเมื่อวันเสาร์ที่เครื่องบินลำเล็ก ๆ ชนเฮลิคอปเตอร์เหนือนิวยอร์กและทั้งคู่ชนเข้ากับแม่น้ำฮัดสัน นายกเทศมนตรีนิวยอร์กไมเคิลบลูมเบิร์กกล่าว เฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวดำเนินการโดย Liberty Helicopter ผู้ให้บริการเที่ยวชมและให้เช่าเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา REUTERS / Chip East

ปิด
27/29
<p> คนงานยืนเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกรมตำรวจนิวยอร์กเตรียมเดินทางไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่เฮลิคอปเตอร์เที่ยวชมของ บริษัท ทัวร์ชนกับเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 8 สิงหาคม 2009 . REUTERS / Chip East </p>

คนงานยืนเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกรมตำรวจนิวยอร์กเตรียมที่จะออกที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่เฮลิคอปเตอร์เที่ยวชม บริษัท ทัวร์ชนกับเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 8 สิงหาคม ...

คนงานยืนเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกรมตำรวจนิวยอร์กเตรียมที่จะออกที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ของ บริษัท ทัวร์ซึ่งชนกับเครื่องบินปีกคงที่ขนาดเล็กเหนือแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์ก 8 สิงหาคม 2009 REUTERS / ชิปตะวันออก

ปิด
28/29
<p> เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินพบกันในโฮโบเก้นรัฐนิวเจอร์ซีย์ 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer </p>

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินพบกันในโฮโบเก้น, นิวเจอร์ซีย์, 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินพบกันในโฮโบเก้น, นิวเจอร์ซีย์, 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Eric Thayer

ปิด
29/29


อัพเดทล่าสุด

แนะนำในหมวดหมู่นี้

อันดับนี้