คาสิโนออนไลน์ 777ww

วันชนพื้นเมืองของโลก

时间:2019-05-29  author:谷袼  แหล่ง:คาสิโนออนไลน์ 777ww  หมวด:187次  ทบทวน:192บทความ
<p> สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศเนปาล Dan Kumari Sunuwar จากกลุ่มชาติพันธุ์ Sunuwar สังเกตการณ์การชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันชนพื้นเมืองของโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Shruti Shrestha </p>

Dan Kumari Sunuwar สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญของเนปาลจากการชุมนุมของกลุ่มชาติพันธุ์ Sunuwar สังเกตการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันชนพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Shruti Shrestha

Dan Kumari Sunuwar สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญของเนปาลจากการชุมนุมของกลุ่มชาติพันธุ์ Sunuwar สังเกตการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันชนพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Shruti Shrestha

ปิด
1/17
<p> ผู้ชายจากชุมชนทามางทำการเต้นรำแบบดั้งเดิมในขณะที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Deepa Shrestha </p>

ชายจากชุมชนทามางทำการเต้นรำแบบดั้งเดิมในขณะที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Deepa Shrestha

ชายจากชุมชนทามางทำการเต้นรำแบบดั้งเดิมในขณะที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Deepa Shrestha

ปิด
2/17
<p> ผู้คนจากชุมชนทามางทำการเต้นรำแบบดั้งเดิมในขณะที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Shruti Shrestha </p>

ผู้คนจากชุมชน Tamang ทำการเต้นรำแบบดั้งเดิมในขณะที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Shruti Shrestha

ผู้คนจากชุมชน Tamang ทำการเต้นรำแบบดั้งเดิมในขณะที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Shruti Shrestha

ปิด
3/17
<p> ผู้คนทำการเต้นรำแบบดั้งเดิมในขณะที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันชนพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Deepa Shrestha </p>

ผู้คนทำการเต้นรำแบบดั้งเดิมในขณะที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันชนพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Deepa Shrestha

ผู้คนทำการเต้นรำแบบดั้งเดิมในขณะที่เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันชนพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Deepa Shrestha

ปิด
4/17
<p> เด็กหญิงชนเผ่าพื้นเมืองเผ่า Temuan ของมาเลเซียที่สวมชุดประจำชาติของเธอกำลังรอการแสดงของเธอในช่วงวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกใน Shah Alam นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki Muhammad </p>

หญิงพื้นเมืองของชนเผ่า Temuan มาเลเซียสวมชุดแบบดั้งเดิมของเธอรอการแสดงของเธอในระหว่างวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกใน Shah Alam นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki ... เพิ่มเติม

หญิงพื้นเมืองของชนเผ่า Temuan ของมาเลเซียที่สวมชุดแบบดั้งเดิมของเธอกำลังรอการแสดงของเธอในระหว่างวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกใน Shah Alam นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki Muhammad

ปิด
5/17
<p> หญิงชาวพื้นเมืองของเผ่าเซไมของมาเลเซียสวมหมวกแบบดั้งเดิมรอให้การแสดงของเธออยู่หลังเวทีระหว่างวันชนพื้นเมืองสากลโลกในชาห์อาลัมนอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki Muhammad </p>

หญิงชาวพื้นเมืองของเผ่าเซมายของมาเลเซียสวมหมวกแบบดั้งเดิมของเธอรอการแสดงของเธอในระหว่างวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกในชาห์อาลัมนอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 ผู้อ่าน / บาซูกิ ...

หญิงพื้นเมืองของเผ่าเซมายของมาเลเซียสวมหมวกแบบดั้งเดิมของเธอรอการแสดงของเธอในระหว่างวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกในชาห์อาลัมนอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki Muhammad

ปิด
6/17
<p> ชนพื้นเมืองของชนเผ่า Mahmeri ของมาเลเซียสวมหน้ากากแบบดั้งเดิมรอให้การแสดงของเขาอยู่ในเวทีระหว่างวันสากลของชนพื้นเมืองของโลกใน Shah Alam นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki Muhammad </p>

คนพื้นเมืองของชนเผ่า Mahmeri ของมาเลเซียสวมหน้ากากแบบดั้งเดิมของเขารอการแสดงของเขาในระหว่างวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกใน Shah Alam นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki Muhammad เพิ่มเติม

ชายชาวพื้นเมืองของชนเผ่า Mahmeri ของมาเลเซียสวมหน้ากากแบบดั้งเดิมของเขารอการแสดงของเขาในระหว่างวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกใน Shah Alam นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki Muhammad

ปิด
7/17
<p> ชายพื้นเมืองจากชนเผ่า Temuan ของมาเลเซียที่สวมชุดประจำชาติรอการแสดงหลังเวทีระหว่างวันชนพื้นเมืองสากลโลก ณ Shah Alam นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki Muhammad </p>

ชายพื้นเมืองจากชนเผ่า Temuan ของมาเลเซียที่สวมชุดประจำชาติรอการแสดงของเขาในระหว่างวันชาติสากลของชาวพื้นเมืองโลกในชาห์อาลัมนอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Bazuki ... เพิ่มเติม

ชายชาวพื้นเมืองจากชนเผ่า Temuan ของมาเลเซียที่สวมชุดประจำชาติรอการแสดงของเขาในระหว่างวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกในชาห์อาลัมนอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Bazuki Muhammad

ปิด
8/17
<p> ผู้หญิงจากชุมชน Limbu มีส่วนร่วมในการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Shruti Shrestha </p>

ผู้หญิงจากชุมชน Limbu มีส่วนร่วมในการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Shruti Shrestha

ผู้หญิงจากชุมชน Limbu มีส่วนร่วมในการชุมนุมเพื่อทำเครื่องหมายวันพื้นเมืองโลกในกาฐมา ณ ฑุ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Shruti Shrestha

ปิด
9/17
<p> หมอผีชาวซูรินาเมเทน้ำสมุนไพรเพื่ออวยพรเด็กผู้ชายในระหว่างพิธีทามุจิที่พระอาทิตย์ขึ้นที่อินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกวันที่ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Ranu Abhelakh < / p>

หมอผีชาวซูรินาเมกำลังเทน้ำสมุนไพรเพื่ออวยพรเด็กผู้ชายในระหว่างพิธีทามุจิที่พระอาทิตย์ขึ้นที่อินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกวันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Ranu ...

หมอผีชาวซูรินาเมกำลังรินน้ำสมุนไพรเพื่ออวยพรเด็กผู้ชายในระหว่างพิธีทามุจิที่พระอาทิตย์ขึ้นที่อินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกวันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Ranu Abhelakh

ปิด
10/17
<p> หมอผีชาวซูรินาเมกล่าวว่าการสวดมนต์ระหว่างพิธี Tamusji ที่พระอาทิตย์ขึ้นบนอินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของคนพื้นเมืองของโลกในวันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Ranu Abhelakh </p>

หมอผีชาวซูรินาเมกล่าวว่าการสวดมนต์ในระหว่างพิธีทามุจิทำขึ้นที่พระอาทิตย์ขึ้นบนอินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของชนพื้นเมืองพื้นเมืองของโลกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552

หมอผีชาวซูรินาเมกล่าวว่าการสวดมนต์ในระหว่างพิธีทามุจิทำขึ้นที่พระอาทิตย์ขึ้นบนอินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของชนพื้นเมืองพื้นเมืองของโลกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552

ปิด
11/17
<p> ชาวพื้นเมืองซูรินาเมมีส่วนร่วมในพิธี Tamusji ที่พระอาทิตย์ขึ้นบนอินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของคนพื้นเมืองของโลกในวันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Ranu Abhelakh </p>

ชาวซูรินาเมเซียนพื้นเมืองเข้าร่วมในพิธี Tamusji ซึ่งจัดขึ้นที่พระอาทิตย์ขึ้นบนอินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของสหประชาชาติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Ranu Abhelakh

ชาวซูรินาเมเซียนพื้นเมืองเข้าร่วมในพิธี Tamusji ซึ่งจัดขึ้นที่พระอาทิตย์ขึ้นบนอินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของสหประชาชาติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Ranu Abhelakh

ปิด
12/17
<p> ชาวพื้นเมืองซูรินาเมมีส่วนร่วมในพิธี Tamusji ที่พระอาทิตย์ขึ้นบนอินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของคนพื้นเมืองของโลกในวันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Ranu Abhelakh </p>

ชาวซูรินาเมเซียนพื้นเมืองเข้าร่วมในพิธี Tamusji ซึ่งจัดขึ้นที่พระอาทิตย์ขึ้นบนอินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของสหประชาชาติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Ranu Abhelakh

ชาวซูรินาเมเซียนพื้นเมืองเข้าร่วมในพิธี Tamusji ซึ่งจัดขึ้นที่พระอาทิตย์ขึ้นบนอินดิเพนเดนซ์สแควร์ในปารามาริโบเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของสหประชาชาติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 REUTERS / Ranu Abhelakh

ปิด
13/17
<p> หญิงสาวชาวพื้นเมืองของเผ่า Mahmeri ของมาเลเซีย Salinda Polin วัย 16 ปีสวมหมวกแบบดั้งเดิมของเธอขณะที่เธอพูดคุยกับเพื่อนของเธอในระหว่างวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกใน Shah Alam นอกกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki มูฮัมหมัด </ p>

หญิงสาวพื้นเมืองของชนเผ่า Mahmeri ของมาเลเซีย Salinda Polin วัย 16 ปีสวมหมวกแบบดั้งเดิมของเธอขณะที่เธอพูดคุยกับเพื่อนของเธอในช่วงวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกใน Shah Alam นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 ...

หญิงชาวพื้นเมืองของเผ่า Mahmeri ของมาเลเซีย Salinda Polin วัย 16 ปีสวมหมวกแบบดั้งเดิมของเธอขณะที่เธอพูดคุยกับเพื่อนของเธอในช่วงวันชาติสากลของชนพื้นเมืองของโลกใน Shah Alam นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ 9 สิงหาคม 2009 REUTERS / Bazuki Muhammad

ปิด
14/17
<p> เด็กผู้หญิงในกลุ่มชนพื้นเมืองถือป้ายประกาศตามที่พวกเขามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันชนพื้นเมืองโลกในกรุงธากา 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Andrew Biraj </p>

เด็กหญิงของกลุ่มชนพื้นเมืองถือป้ายประกาศขณะที่พวกเขามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันพื้นเมืองโลกในกรุงธากา 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Andrew Biraj

เด็กหญิงของกลุ่มชนพื้นเมืองถือป้ายประกาศขณะที่พวกเขามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันพื้นเมืองโลกในกรุงธากา 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Andrew Biraj

ปิด
15/17
<p> สมาชิกของกลุ่มชนพื้นเมืองแสดงในวันพื้นเมืองโลกในกรุงธากา 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Andrew Biraj </p>

สมาชิกของกลุ่มชนพื้นเมืองแสดงในวันพื้นเมืองโลกในกรุงธากา 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Andrew Biraj

สมาชิกของกลุ่มชนพื้นเมืองแสดงในวันพื้นเมืองโลกในกรุงธากา 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Andrew Biraj

ปิด
16/17
<p> สมาชิกของกลุ่มชนพื้นเมืองแสดงในวันพื้นเมืองโลกในกรุงธากา 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Andrew Biraj </p>

สมาชิกของกลุ่มชนพื้นเมืองแสดงในวันพื้นเมืองโลกในกรุงธากา 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Andrew Biraj

สมาชิกของกลุ่มชนพื้นเมืองแสดงในวันพื้นเมืองโลกในกรุงธากา 8 สิงหาคม 2552 REUTERS / Andrew Biraj

ปิด
17/17


อัพเดทล่าสุด

แนะนำในหมวดหมู่นี้

อันดับนี้